Samorząd Uczniowski już wybrany!

Krótka kampania wyborcza poprzedziła tegoroczne wybory władz Samorządu Uczniowskiego.  Zgodnie ze Statutem i tradycją bierne prawo wyborcze przysługiwało wyłącznie tym uczniom, którzy w poprzednim roku szkolnym otrzymali wzorową notę z  zachowania. Sprawowanie zaszczytnych funkcji i osoba Patrona zobowiązują bowiem do nienagannych postaw, ciężkiej pracy.

W demokratycznych wyborach przeprowadzonych 27 września 2019 mogli wziąć udział wszyscy uczniowie z klas IV –VIII,  przysługuje im czynne prawo wyborcze. Po przeliczeniu głosów komisja ustaliła następujące wyniki:

  • Uprawnionych do głosowania było 105 uczniów.
  • Głosowało 85 osób z grona  uprawnionych.
  • Frekwencja wyniosła - 81%.
  • Przewodniczącym Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2019/2020  został uczeń klasy VIII - Kajetan Zapała; zagłosowało   na niego 50 osób, co przekłada się na 60% poparcie elektoratu.
  • Pozostali kandydaci uzyskali następujące wyniki: Ida Niebudek, klasa Vb – 9 głosów (12% poparcia), Filip Salwa, klasa Va -  8 głosów (10% poparcia); Jan Foksa, klasa Va – 8 głosów (10% poparcia); Zosia Dąbroś – klasa Vb – 7 głosów (8% poparcia).
  • Wyżej wymienieni uczniowie wejdą w skład Zarządu Samorządu Uczniowskiego. Ida Niebudek pełnić będzie funkcję Zastępcy Przewodniczącego.

Wszystkim obdarzonym zaufaniem kolegów GRATULUJEMY!

 

Marta Jass