KONKURS - "Szybuj bezpiecznie w internetowej chmurze".

W bieżącym roku szkolnym nasza szkoła przystąpiła do udziału w projekcie - "Szybuj bezpiecznie w internetowej chmurze".

Wśród głównych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020 znalazły się:

 • Profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych.
 • Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów, w tym bezpieczne i celowe wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego.

Celami projektu i konkursu są:

 • Upowszechnienie wśród dzieci i młodzieży zasad bezpiecznego i rozsądnego korzystania z zasobów Internetu.
 • Promocja hasła Dnia Bezpiecznego Internetu 2020 – „Razem dla lepszego Internetu”.
 • Nabycie wiedzy na temat praw autorskich, ochrony wizerunku i danych osobowych.
 • Kształtowanie właściwych postaw wobec mowy nienawiści, dyskryminacji i łamania praw człowieka.
 • Profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych.
 • Rozwijanie umiejętności odpowiedzialnego korzystania z mediów społecznościowych.
 • Rozwijanie umiejętności korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych, w szczególności z uwzględnieniem narzędzi informatycznych dostępnych w chmurze internetowej.

W ramach projektu zorganizowane zostanie spotkanie funkcjonariusza policji z uczniami na tematy związane z cyberprzemocą, cyberprzestępczością oraz odpowiedzialnością prawną nieletnich; dodatkowo w wybranych szkołach w spotkaniu będzie współuczestniczył przedstawiciel firmy Allegro, który omówi zagadnienia związane z bezpieczeństwem transakcji internetowych.

Do konkursu będą przystępować uczniowie w dwóch kategoriach:

Kategoria I – uczniowie klas I–III szkół podstawowych. Uczniowie przygotowują indywidualnie jedną pracę plastyczną na temat „Internet – Twoje wirtualne okno na świat”. Praca powinna być ilustracją do jednej z kart 12-stronicowego, rocznego kalendarza ściennego. Praca nie powinna zawierać kalendarium (dat i napisów). Uczniowie wykonują pracę samodzielnie, w dowolnej technice plastycznej, z wyłączeniem technik przestrzennych (wydzieranka, collage z elementami plasteliny itp.) Mile widziane są prace malarskie, rysunkowe (pastele olejne, kolorowe tusze itp.). Nie jest dopuszczalne korzystanie z gotowych klipartów, grafik, zdjęć. Praca powinna być wykonana na arkuszu w formacie A3 (297 mm x 420 mm), w układzie wertykalnym (wysokość pracy powinna być dłuższym bokiem), jednak obszar wykorzystany na ilustrację powinien mieć wymiary: szerokość 270 mm x wysokość 270 mm (na dole arkusza powinna zostać wolna przestrzeń). Szablon pracy znajduje się w Załączniku nr 4. 

 

Kategoria II – uczniowie klas IV–VIII szkół podstawowych. Uczniowie indywidualnie przygotowują w formie elektronicznej lub analogowej komiks na temat „Nie wierz we wszystko, co znajdziesz w Internecie!”. Praca musi składać się z plansz formatu A4 (minimum 1, maksimum 5), na których znajduje się dowolna liczba kadrów komiksu. Komiks powinien być wykonany w technice dwuwymiarowej (rysunek, malarstwo, grafika komputerowa, zdjęcia) i ponumerowane. Plansze powinny zostać zapisane w formacie .jpg pod nazwami zgodnymi z numerami plansz (1.jpg, 2.jpg, … , 5.jpg) i umieszczone w folderze o nazwie Miejscowość_SP_nrszkoły_Imię_Nazwisko. Plansze mogą być również zapisane w jednym pliku pod nazwą Miejscowość_SP_nrszkoły_Imię_Nazwisko.pdf). W przypadku plansz wykonanych w technice analogowej plansze należy zeskanować (format A4- 300DPI) do kilku plików .jpg lub jednego pliku .pdf i zapisać wg schematu opisanego wyżej. Prosimy zadbać o wysoką jakość skanów.

Przyznane zostaną następujące nagrody i wyróżnienia:

Za zajęcie pierwszego miejsca w każdej kategorii:

 • nagroda rzeczowa dla każdego ucznia w wysokości ok. 1100 zł, 

Za zajęcie drugiego miejsca  w każdej kategorii:

 • nagroda rzeczowa dla każdego ucznia w wysokości ok. 1000 zł 

Za zajęcie trzeciego miejsca w każdej kategorii:

 • nagroda rzeczowa dla każdego ucznia w wysokości ok. 600 zł 

Za zdobycie wyróżnienia:

 • nagroda rzeczowa dla każdego ucznia w wysokości ok. 300 zł; 

Termin składania prac to 8. 11. 2019 r.

Zapraszam serdecznie uczniów Szkoły Podstawowej w Samsonowie do licznego wziecia udziału konkursie.

W plikach do pobrania znajduje się kilka przykładowych prac z lat poprzednich dla kategorii II oraz podpowiedź formatu pracy dla kategorii I czyli klas I - III.

Grzegorz Perczak