,, Szkoła pamięta”

    ,,W lesie, koło Jasiowa, na terenie uroczyska Kapituły, rósł okazały dąb o nazwie ,,Kapitan”. Według ustnych przekazów okolicznych mieszkańców, na dębie w czasie powstania styczniowego, został powieszony powstaniec w randze kapitana. I stąd powstała nazwa dębu… 

W roku 1965 uderzenie pioruna roztrzaskało 300- letnie drzewo. Ale pamięć o zdarzeniu z okresu powstania styczniowego na terenie uroczyska została utrwalona…  Na drzewie rosnącym w pobliżu dawnego stanowiska dębu ,,Kapitan” umieszczona jest polakierowana drewniana kapliczka. Na desce został wyryty znak krzyża i napis ,,Ku/ czci/ powstańcom/ 22. I. 1863- 22. I. 1993”… W roku 1994 postawiony został pomnik wykonany z bloku czerwonego piaskowca. Na oszlifowanej powierzchni został wykuty napis Gloria Victis poświęcony powstańcom styczniowym z 1863 r. oraz napis upamiętniający wymarsz partyzanckiego oddziału dowodzonego przez płk. Bohuna na miejsce zgrupowania w 1944 r.

                                                                                                                                                                                                                             J. Kowalczyk ,,Muzeum Historii Kielc”


   Przedstawiciele Szkolnego Koła Caritas Marysia Krawczyk, Roksana Książek, Kajetan Zapała i Katarzyna Młodawsa złożyli wieniec i zapalili znicze upamiętniając poległych bohaterów w jakże ważnym dla wszystkich  Polaków miesiącu pamięci.

Szkoła w Samsonowie pamięta. Chwała bohaterom!

                                                                                                                                                                                                                                                         Szkolne Koło Caritas