O szkole

Notka historyczna o szkole w Samsonowie

W 1856 roku, Polska znajdowała się pod zaborami a Samsonów jak cała Kielecczyzna należała do zaboru rosyjskiego. Funkcjonowała tu huta zatrudniająca wielu pracowników. To wśród nich pojawia się potrzeba a potem konkretny pomysł utworzenia szkoły elementarnej. Okoliczni mieszkańcy wystosowali kilka pism do władz carskich oraz Naczelnika Zakładów Górniczych z prośbą o zorganizowanie oświaty w ich miejscu zamieszkania, zadeklarowali również dobrowolne wpłaty na utrzymani szkoły.


Wkrótce wybuchło powstanie styczniowe, nauczyciel Roman Lisowski "za sprawy polityczne" został zesłany na Syberię. Budynek szkoły zajęli żołnierze rosyjscy, niszcząc książki i sprzęt szkolny. Niedługo potem szkoła powróciła do życia, nauczanie odbywało się jednak w języku rosyjskim.

 

W listopadzie 1918 roku Polska odzyskała niepodległość. 7 lutego 1919r. ogłoszony został "Dekret o obowiązku szkolnym", wprowadzając na obszarze zaboru rosyjskiego, obowiązkową 7 - letnią naukę wszystkich dzieci w bezpłatnej szkole powszechnej. w reakcji na pismo, z inicjatywy ówczesnego sekretarza gminy - Jana Ksenia i wójta - Jana Dulęby reaktywowano Publiczną Szkołę w Samsonowie. Początkowo była to jednoklasowa placówka z jednym nauczycielem kształcącym analfabetów. Po 4 latach 126 uczniów, było edukowanych w dwóch klasach przez 2 - óch nauczycieli. Nauka odbywała się w godzin ach 8 - 13. Szkoła nie posiadała żadnego podwórka, a zabawy i gimnastyka, odbywały się nad stawem, w miejscu zarośniętym drzewami, o kilkadziesiąt kroków od budynku szkolnego. W 1928r. do szkoły dołączono klasy z Kołomanii i Janaszowa, powiększyła się jednocześnie liczba pedagogów, zaczeły działać; biblioteka i sklepik.

 

Ciągłą bolączka były kwestie lokalowe. W kronice szkolnej pod datą 3.IX.1929r. zanotowano; "W dwóch salach wynajętych u Frydrycha Stanisława uczą się w pierwszej zmianie oddziały II i III, a w drugiej zmianie oddział I. Oddziały IV i V uczą się wspólnie, w sali wynajętej u Mikołaja Chyba, gdzie mieści się również kancelaria szkolna".

 

Problem ten próbowano zlikwidować. W 1933r., w dniu Święta Niepodległości dokonano nawet symbolicznego kopania rowów pod fundament przyszłego budynku szkoły - projekt tej ostatecznie jednak spełzł na niczym.

 

1 września 1939r. wybuchająca II wojna światowa, zakończyła oficjalne funkcjonowanie szkoły. Wiadomo jednak, że w prywatnych mieszkaniach w Samsonowie, jak i w Janaszowie prowadzone było tajne nauczanie. Na komplety uczęszczała znaczna ilość uczniów, co potwierdzają wpisy w tzw. Księgach Ocen. Wśród najczęściej wymienianych konspiracyjnych nauczycieli była pani Zdzisława Gorzycka.

 

11 lutego 1945r. po zakończeniu wojny, w kronice gminnej zapisano: "Zebranie Gminnej Rady Narodowej w Samsonowie uchwaliło - natychmiast uruchomić szkoły we wszystkich gromadach". Szkoła zaczyna na nowo funkcjonować. Ciągle dotkliwy był problem braku odpowiedniego lokum.

 

Koniec tych kłopotów nastąpił dopiero 1 sierpnia 1997r., kiedy uroczyście do użytku został oddany obecny budynek szkoły. 1 września 1999r. w związku z reforma szkolnictwa , obok Szkoły Podstawowej zaczyna funkcjonować Publiczne Gimnazjum. 13 czerwca 2006r. w 150 rocznicę istnienia, szkoła otrzymała patrona - ojca św. Jana Pawła II