O projekcie

Projekt „Szkoła bez kompleksów”

 

                        

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ

Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

 

 

Projekt jako cel główny zakłada:

Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z Zespołu Szkoły Podstawowej, Przedszkola i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Samsonowie poprzez realizację dodatkowych zajęć w okresie od 01.10.12 do 30.06.13r. 

Cele pośrednie to:

 1. Uzupełnienie wiedzy z przedmiotów ścisłych oraz humanistycznych przez organizację zajęć wyrównawczych;
 2. Realizacja pasji oraz zainteresowań młodzieży szkolnej poprzez uczestnictwo w dodatkowych zajęciach;
 3. Wzrost świadomości oraz ekspresji kulturalnej poprzez uczestnictwo w dodatkowych zajęciach;
 4. Określenie przyszłej ścieżki edukacyjno zawodowej;

Działaniami projektu chcemy objąć wszystkich uczniów/ce szkoły, dobierając odpowiednio zadania do potrzeb poszczególnych grup dzieci.

W ramach zajęć wyrównawczych odbędą się:

 • dodatkowe zajęcia humanistyczne dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum;
 • zajęcia przyrodnicze dla uczniów klasy III gimnazjum;
 • zajęcia matematyczne dla uczniów klasy III gimnazjum.

W ramach zajęć dodatkowych odbędą się:

 • zajęcia ekonomiczne:

a)     „Akademia młodego ekonomisty” – uczniowie klas I-III SP;

b)    „Ekonomia kierunkowskazem przedsiębiorczości” – uczniowie klas IV-VI SP;

c)     „Mała ekonomia” – uczniowie klas I-II Gimnazjum;

d)    „Ekonomia dla gimnazjalisty” – uczniowie klasy III Gimnazjum

 • zajęcia humanistyczne dla uczniów klasy VI SP;
 • zajęcia humanistyczne dla uczniów klasy III gimnazjum.

W ramach zajęć rozwijających nowe zainteresowania odbędą się:

 • zajęcia z języka rosyjskiego dla uczniów SP;
 • zajęcia z języka rosyjskiego dla uczniów gimnazjum;
 • zajęcia koła teatralnego;
 • zajęcia z rękodzieła.

W ramach projektu odbędzie się również doradztwo edukacyjno zawodowe dla gimnazjalistów, dzięki któremu zbadane zostaną możliwości i kompetencje młodzieży oraz udzielona zostanie im pomoc względem określenia ich przyszłej drogi edukacyjnej oraz zawodowej.