Plan zajęć

 

SZKOŁA PODSTAWOWA

 

 

 

OWOJTASZEK

I MAKUCH

IIALISOWSKA

IIBHAJDAS

IVABARUCHA

IVBROGOSZ

P

O

N

I

E

D

Z

I

A

Ł

E

K

7.45-8.30

1

 

7.30-8.00

7

X

6

X

5

X

13

INFOR

12

J.POL

9.40-9.25

2

 

RELIGIA

7

X

6

X

5

X

2

HIST

12

J.POL

9.35-10.20

3

 

8.00-13.00

7

X

6

X

5

X

12

J.POL

13

INF

10.35-11.20

4

 

ZAJĘCIA

13

ED.INF

14

J.ANG

5

X

 

W-F

2

PLAST

11.35-12.20

5

 

 

 

 

 

 

 

W-F

14

J.ANG

 

W-F

12.30-13.15

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

J.ANG

13.25-14.10

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.20-15.05

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W

T

O

R

E

K

7.45-8.30

1

 

8.00-13.00

7

X

4

REL

5

X

14

MUZ

 

 

9.40-9.25

2

 

ZAJĘCIA

7

X

6

X

5

X

4

REL

10

MAT

9.35-10.20

3

 

 

7

X

6

X

5

X

10

MAT

4

REL

10.35-11.20

4

 

 

2

J.ANG

6

X

4

REL

1

PRZYR

 

W-F

11.35-12.20

5

 

 

4

REL

 

W-F

 

 

12

J.POL

1

PRZYR

12.30-13.15

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W-F

12

J.POL

13.25-14.10

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.20-15.05

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ś

R

O

D

A

7.45-8.30

1

 

8.00-8.30

7

X

4

REL

5

X

14

J.ANG

 

 

9.40-9.25

2

 

J. ANG

7

X

6

X

5

X

4

REL

10

MAT

9.35-10.20

3

 

8.00-13.00

7

X

6

X

5

X

10

MAT

 

W-F

10.35-11.20

4

 

ZAJĘCIA

7

X

6

X

4

REL

 

W-F

14

J.ANG

11.35-12.20

5

 

 

4

REL

 

W-F

14

J.ANG

 

 

10

MUZ

12.30-13.15

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

REL

13.25-14.10

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.20-15.05

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C

Z

W

A

R

T

E

K

7.45-8.30

1

 

7.30-8.00

7

X

 

 

13

ED.INF

2

PLAST

14

J.ANG

9.40-9.25

2

 

RELIGIA

7

X

6

X

5

X

10

MAT

14

ZAJ.Z WYCH

9.35-10.20

3

 

8.00-13.00

7

X

6

X

5

X

 

W-F

10

MAT

10.35-11.20

4

 

ZAJĘCIA

 

 

6

X

5

X

12

J.POL

 

W-F

11.35-12.20

5

 

 

 

 

13

ED.INF

 

 

12

J.POL

1

PRZYR

12.30-13.15

6

 

 

 

 

 

 

 

 

14

ZAJ.Z WYCH

12

J.POL

13.25-14.10

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WDŻ

 

WDŻ

14.20-15.05

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P

I

Ą

T

E

K

7.45-8.30

1

 

8.00-8.30

7

X

14

J.ANG

 

 

15

TECHN

10

MAT

9.40-9.25

2

 

J. ANG

7

X

 

W-F

14

J.ANG

10

MAT

2

HIST

9.35-10.20

3

 

8.00-13.00

7

X

6

X

5

X

14

J.ANG

12

J.POL

10.35-11.20

4

 

ZAJĘCIA

7

X

6

X

5

X

1

PRZYR

15

TECHN

11.35-12.20

5

 

 

2

J.ANG

6

ZAJ ROZW

5

X

12

J.POL

 

 

12.30-13.15

6

 

 

 

 

 

 

5

ZAJ ROZW

 

 

 

 

13.25-14.10

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.20-15.05

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pliki do pobrania