Spotkania z Rodzicami 2019/2020

L.P.

Termin spotkań

Tematyka

1

12 września 2019 godz. 16.30

  • Organizacja roku szkolnego 2019/2020
  • Przedstawienie planu nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2019/2020
  • Wybór Rady Rodziców

2

28 listopada 2019 godz. 16.30

  • Omówienie postępów w nauce i zachowaniu uczniów w I półroczu 2019/2020

3

23 stycznia 2020 godz. 16.30

  • Podsumowanie osiągnięć uczniów za I półrocze 2019/2020

4

7 maja 2020 godz. 16.30

  • Omówienie postępów w nauce i zachowaniu w II półroczu 2019/2020