Kalendarz roku szkolnego

1.

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno wychowawczych

2 września 2019

2.

Zimowa przerwa świąteczna

23-31 grudnia 2019

3.

Ferie zimowe

27 stycznia – 9 lutego 2020

4.

Wiosenna przerwa świąteczna

9 kwietnia – 14 kwietnia 2020

5.

Egzamin ósmoklasisty

Język polski - 21 kwietnia 2020

Matematyka - 22 kwietnia 2020

Język obcy - 23 kwietnia 2020

7.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

26 czerwca 2019

8.

Ferie letnie

27 czerwca-31 sierpnia 2020