Wewnątrzszkolny punktowy system oceny uczniów.

Plik z regulaminem w załaczniku.